Friluftsliv i Bulandet og Værlandet, januar februar 2022

Her er litt bilder frå då eg var ute i friluft, heime på Bulandet og Værlandet,
januar og februar 2022..

Det står tekst under kvart bilde.

Tilbakers til framsida.En av to gråtrost som eg såg på min vei, på Melvær. 19. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruskete på sjøen vestover, i dag. 19. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruskete på sjøen østover også. Såpass ruskete at ferga ikkje gjekk i dag,
og eg måtte ta skyssbåt heim. 19. januar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enkeltbekkasin på Værlandet. 20. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svartkråke på Søre Vadøyneset i Bulandet.
Dei er uvanlige å sjå her, året rundt. Og ekstra uvanlig på vinterstid.
Men denne her er stadig å sjå rundtomkring. 20. januar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sola gjekk ned i dag også. 20 . januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oter surrer rundt ved Søre Vadøyneset i Bulandet. 21. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvinand par på Bulandet. 23. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toppskarv ved Sandøy. Kanskje litt storskarv også, er ikkje så lett å sjå. 23. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En av to hjort i Melvær.
Den andre var kronhjort, men forsvant inn i buskene før eg fekk bilde av den.
23. januar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Steinkobbe ligg og surrer innomskjærs på Bulandet. 24. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sola prøver å tøffe seg, men skyene vant denne gangen. 24. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svartand på Værlandet. 25. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesongens siste orienteringspost er funnet, og eg er nøyen med å skrive ned passordet.
30. januar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To skravekompiser, den eine med ring på foten. 30. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skjærpiplerke ved Søre Vadøyneset på Bulandet. 30. januar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ein av fleire overvintrande gjerdesmett.
På Bulandet dette, men har sett og hørt dei over det meste. 30. januar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fjæreplytt på Sandøy. 2. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svartkråke er stadig på besøk hos meg.
Trakker sammen med vanlig kråke, men flyg aldri i flokk med dei.
Dei er ikkje uvenner, men heller ikkje omgangsvenner. 1. februar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oter gjer seg klar til å dykke etter meir mat. 1. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forfrossen storspove tusler rundt på Værlandet på morgenkvisten. 1. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svartand ser eg nesten kver dag, her er på Bulandet. 1.februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rødstrupe på Værlandet, på morgenkvisten. 1. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Storspover er det en del av denne vinteren, her ved en av dei på Sandøy i Bulandet.
2. februar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Havsule nord for Bulandet. 1. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skarv kaster seg ned i havet for ny fangst. 2. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mørk og snøfull morning i dag, men no har det meste regna vekk igjen. 1. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kystverket surret rundt for å rydde opp,
etter at det har blitt endå bedre havneforhold her i Bulandet. 2. februar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utsikt østover frå Sandøy, i dag. 2. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ein av tre gråtrost på Melvær i dag. 2. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det blei ingen putretur med påhengsen i dag. 4. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Måse som oppfører seg litt som strutsen.
Berre at han stikk hauet i sjøen istadenfor sanden. 4. februar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ung måke prøver om han kanskje har evne til å gå på vatnet. 4. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ung krykkje ved fiskeindustrien på Bulandet. 4. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To skarver diskuterer litt verdensproblemer, ser det ut som. 4. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lomvi ligger og slingrer på Bulandet. 4. februar 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forblåst kvinnelig svarttrost, klar for uttesting av heimelaga smultboller på
Søre Vadøyneset i Bulandet. 4. februar 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbakers til framsida.