Forskning på korleis gamle Helle Teglverk virka, sept.  2015.

I september 2015 har eg vært med kompisen min, den levande historieboka Kjell Eikemo, for å studere restane
og historia til Helle Teglverk.
Her har det foregått seg mykje interessant historie opp gjennom tidene, frå Helle Teglverk blei starta i 1895,
og Vårdal Teglverk i 1897, fram til til nedleggelsen i 1978.

Så studerte eg litt på Klausen Mekaniske verkstad når eg først var i området.

Bilder frå gamle dager har eg funne i fotoalbumane til Kjell, eller ute på internetta.
Resten av bilda har eg teke sjølv.
Det står litt meir informasjon på kvert bilde.

Her er interessante linker, der en kan lese meir historie.
Helle Teglverk:
http://www.teglverk.no/teglverk/322-helle-teglverk

http://www.allkunne.no/framside/fylkesleksikon/kommunar-i-sogn-og-fjordane/askvoll/teglverk-i-askvoll/1894/75469/

https://hellekulturverk.wordpress.com/

Klausen Mekaniske verksted:
http://www.allkunne.no/framside/fylkesleksikon/kommunar-i-sogn-og-fjordane/askvoll/klausen-mek-verksted-as/1894/81179/

Det står tekst under kvart bilde.

Tilbakers til framsida.


Slik såg Helle Teglverk ut i 1957.
Leira vart henta i dei kvite felta bak Til høgre for Helle Teglverk, blei Klausen Mekaniske Verkstad bygd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilde frå leirtaket ca. 1957.
Første gravemaskina blei kjøpt i 1935. Gravemaskina på dette bildet trur eg blei kjøpt i 1945, og "jernbanen" anlagt same året.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Leira blei frakta i vagger på "jernbane" ned til teglverket, og vert her tømt oppi nåke dei kaller foreltar.
Leira vert her elta og knadd med store knivlignande saker.
Dette bilde er frå ca. 1957, mens første forelteren blei innkjøpt frå Svedala i Sverige sånn ca. 1924.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her vert leira kappa i passelig store biter, før den skal videre til tørking og brenning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Når teglsteinen er tørka så er den helt grå.
Her blir teglsteinen stua inn i ringovnen, for å bli brent.
Ovnen går i en stor avlang sirkel, eg har lært på skulen at slike flattrykte sirkler heiter ellipse.
Teglsteinen bli brent i en evig sirkel, ny stein blei stabla inn i eine enden, og brent teglstein teken ut i andre enden.
Ett stykke etter innstuing blei knust kol dryssa ned, og den brann med en temperatur på 1100 grader.
1100 grader var perfekt temperatur for å brenne teglstein.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Slik ser en typisk ringovn ut. Den på Helle Teglverk var større enn denne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ringovnen på Helle teglverk i 1996. Før teglverket brant ned i 1993 var ovnen omslutta av ett 3-etasjer hus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her er eg og Kjell inne i en tunnel der dei tørka teglstein. Her blei teglsteinen stabla, og så blei den tørka i varm luft.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her tek dei ut teglstein som er ferdigbrend. Bildet er frå rundt 1957.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjell viser meg en av inngangane til ringovnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her står eg og Kjell inni ringovnen. Jammen plass til masse teglstein her.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hol i taket der knust kol kom rennande ned.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Slike hetter hadde dei over hola der dei fylte på med knust kol.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ringovnen har grodd skikkelig til, men på toppen ser vi fremdeles slike kopper som stod over hola der dei fylte på knust kol.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her er ett av hola som førte røyken inn i pipa, og den var over 30 meter høg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her står eg og Kjell i svingen på ringovnen. Ringovnen er ca. 15 meter brei og ca. 45 meter lang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her er det plass til masse teglstein.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Området det pipa stod har rast ihop, då dei fjerna pipa i 1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Åge Helle og Stig Ove Olset skal til å rive den største pipa i 1999.
Dei bora hol og plassere dynamitt. Når dei fyrte av dynamitten, så blei pipa 4 meter kortere, men stod like beint.
Dei hadde ei spennande og skummel stund, med å bore fleire hol, og plassere meir dynamitt.
Men i andre forsøk ramla heile pipa ned.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den minste pipa står her ennå. Den stod ikkje på ringovnen, men litt lenger nord, der dei hadde maskineri for å foredle teglsteinen før brenning.
Det var damp som dreiv maskineriet, fram til det kom elektrisk drift i 1924.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjell viser korleis dei stua teglstein, for å få mest mulig stabil 1100-graders varme på heile steinen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ei interessant og spennande omvisning, i en ringovn som er historie, og som det ikkje finnes mange lignande av rundt om i verden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Helle Teglverk skulle rustast opp og bli ett museum, etter at drifta blei lagt ned i 1978.
I mai 1993, heldt dei på med å restaurere taket. Her er ett bilde frå 24. mai.
Restaurering pågår, og en ser fleire ruller med tak-tjærepapp ligge på taket.
Desse blei smelta saman med åpen gass-flamme, som er skumle saker på tørre tak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


På ettermiddagen 26.mai 1993 brant Helle Teglverk ned, og draumen om museum og restaurering blei lagt i grus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tomta til Helle Teglverk i dag.
Godt igjenngrodd, men med mykje spennande historie inne i buskene.
Men ingen må tusle seg inn i buskene åleine og uten hjelm, her har du alle muligheiter til å få en teglstein i skallen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her var det lange hus der dei oppbevarte kol for brenning av teglstein.
Langs heile muren var det tak, fullt av kol. Kolet kom med båter frå England.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inne i ett av kolhusa, berre taket mangler.
Kjell fortel meg om den spennande tida når båtane frå England kom med kol.
Når han var i ungdommen så sneik dei seg ned til kaia på kveldstunda, og der kunne dei få kjøpe seg både røyk og sterke drikker på kolbåtane.
Han ser truskyldig ut han Kjell, men han var nok en god rabbagast i ungdommen, han som dei fleste andre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ei gammel gravemaskin dei brukte her på kaien.
Den er bygd av Brødr. Søyland frå Bryne på Jæren i 1959, og er maskin nummer 9 som dei leverte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Eg prøver å få litt fres i gravemaskinen, men den har nok sett sine beste dager.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjell viser meg andre ting dei laga her på teglverket, utenom teglstein.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Takstein av forskellige sorter laga dei her. Taksteinen blei laga for hand, fram til 1930-talet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Til og med røyr av teglstein laga dei.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi er inne i ett hus som står på kaien, og her har dei masse diverse teglstein-produkt frå då Helle Teglverk var i drift.
Kjell er trakkande full av histore frå teglverks-drifta og har masse interessant å fortelje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det er fullt av teglstein som ikkje hadde salgbar kvalitet, rundtomkring.
Blei temperaturen i ringovnen over 1100 grader, så brann steinen ihop, og var temperaturen for lav, blei steinen for blaut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her er masse spor etter teglsteinproduksjon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Til og med snøplogen frå gamle dager er her inne i naustet. Denne plogen brøyta veiene på Helle i gamle dager.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rett attmed gamle Helle Teglverk ligg Klausen Mekaniske verksted.
Det er til salgs, så treng du en verkstad, med god kaiplass, så er det berre å slå til.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En flott verkstad, som berre mangla nokre produkt å lage. Lokaler og utstyr står berre og venter på å komme i produksjon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kranen på kaia er klar til å løfte alt tungt den kjem over.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inne i ein hallen på Klausen Mekaniske Verksted vert all gjødsel for Askvoll kommune oppbevart, så det er no litt bruk i verkstaden enno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En hall med heiser og utstyr, klar til å begynne å produsere ting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Endå en stor hall.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ei kraftig maskin.for å kappe stålplater i passelige småbiter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maskinene virker fint, fant eg ut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Masse anna utstyr, som er klar til bruk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbakers til framsida.