Forskning på Landøy Steinindustri i Askvoll kommune, 03.01.2014.

Den 3. januar 2014 var eg en liten tur for å forske på korleis Landøy Steinindustri og Brimmen Quarry og Laila Landøy
og Jermund Landøy virker, og å få litt greie på geologi og stein og sånt.
På Brimmen Quarry borer og sager Laila ut steinblokker, og dei blokkene som ho ikkje sender til Kina eller India
eller Italia, lager Jermund steinprodukt utav.
Eg fant ut at Landøy Steinindustri og Brimmen Quarry virker skikkelig fint, og at både Laila og Jermund
er steinande god på å forklare geologiske greier og alt anna steingreier.
Du kan lese meir om Landøy Steinindustri her: http://www.landoy.no/

Det står tekst under kvart bilde.

Tilbakers til framsida.


Her er eg ved inngangen til steinbrotet på Brimmen Quarry.
Ei typisk Breksje steinblokk, med en firkant , som eg med min nyærverva steinkunnskap ser er av typen Black Beauty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her helser eg på Laila Landøy , som er daglig leiar og sjefa for Landøy Steinindustri, og som sager og borer og herjer i steinbrotet, helt åleine
Ei steintøff jente.
Utenom meg og Laila, så ser vi ei typisk Konglomerat blokk, som blir til "Picasso" når den er behandla og polert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laila viser meg forskjellige typer stein som ho har saga laus frå fjellet. Bak Laila er ei blokk Grønsteinbreksje som blir til "Black Beauty",
mellom oss er ei blokk som heiter Rød Breksje og blir til "Moonlight Red" , og eg sit på ei blokk som heiter Grønstein og blir til "Mon Amore".
Sånn aldersmessig er det rundtomkring 100 millioner år mellom steinblokkene, mens både eg og Laila er omtrent like unge og spreke begge to.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her bak har ho Laila kutta laus mange blokker med Breksje. Blokkene sel ho til Italia, India eller Kina, og så vert dei omforma til benkeplater,
fliser eller masse anna steingreier, som for det meste ender opp i USA.
Utenom blokkene ho sender avgårde ut i verden, så lager dei produkt av stein sjølv. Det er det pappaen til Laila, Jermund som styrer på med.
Navnet Breksje har foresten sin opprinnelse frå italiensk. Breccia, som betyr "laus grus".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er ikkje sånne småinstrument Laila putler på med, her inspiserer eg ei gravemaskin ho pleier herje rundt med.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er endå et av desse store instrumenta Laila putler på med når ho lager steinblokker.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er ei sånn maskin Laila sager stein med. Frå hjulet på maskina går en ståltråd med diamanter på, inn i holer i fjellet og sager det laust.
Fjellet her blei danna av vulkanske bergarta for over 425 millioner år siden i havområda vestfor Norge,
Så kolliderte Vest-Norge med Grønland sånn omtrent for 400 millioner år siden, og kollisjonen var så kraftig at det blei fjell som var like store
som i Himalaya i dag. Så har tidens tann herja med fjellet fram til i dag, før det no har havna på Værlandet.
I motsetning til folk og bamser, så vert stein finere og finere desto eldre den blir, og desto meir den er herja med.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her har Laila bora hol og saga med diamantstrengen sin, så gjenstår det berre å løfte ut steinblokkene med dei store maskinene ho har.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eg var på tur helt til toppen på Alden i sommer, og det var langt og bratt å gå. Så eg foreslo for Laila at ho kunne saga av litt av toppen på Alden,
så det ikkje blei så langt å gå helt opp.
Det virka ikkje som Laila syntes det var så veldig genial idè.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her sit eg på ei steinplate av "Black Beauty", og helser på Jermund.
"Black Beauty" er en knallhard stein som har blitt herja med av vulkansk aktivitet for en ca. 400 millioner år siden, då Vest-Norge og Grønland
kolliderte. Den Kaledonske fjellkjeden blei det kalla.
Dei andre steinsortane, Konglomerat og slikt, har ikkje blitt herja med av vulkaner. Dei har berre vært temperert med ett par hundre grader,
og knefta skikkelig ihop av tidens tann.
400 millioner år siden, må jammen være lenge siden, for ingen eg har snakka med husker at Grønland og Vest-Norge kolliderte.
Ikkje engong manageren min.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jermund forklarer om stein og vulkaner og tidens tann, mens eg studerer ei plate "Picasso", som er laga av Konglomerat.
Opprinnelig sand og stein, kokt på ett par hundre grader og knefta ihop i løpet av dei siste 380 millioner åra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er ei bordplateplate av Konglomerat, Men når steinen er pussa og laga fint til, så heiter den "Picasso".
En kan tydelig sjå at steinplata engong i tida bestod av småstein og sand.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endå ett fint steinbord, og litt til.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jermund viser meg litt forskjellige steinprodukt. " Black Beauty" egner seg godt til skjærebrett.
Det svarte i "Black Beauty" er rett og slett biter av lava.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt steinprodukt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt assortert steinkunst. Overflata er blank som en spegel, så det er ikkje lett å ta bilde uten å få masse reflekser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei klokke laga av "Black Beauty". Eg sjekka, og ei steinklokke går faktisk like rett som ei vanlig klokke, fant eg ut.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På kunsten midt i bildet kan du sjå overgang frå Konglomerat til "Black Beauty".
Sånn geologisk sett, så er det rundt 100 millioner år mellom øverste venstre hjørne og nederste høgre hjørne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overgangen mellom "Picasso" og "Black Beauty".
"Picasso" er sammenknefta stein og sand, mens "Black Beuty" inneheld lava og har gjennomgått mykje høgre temperatur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Underlaget Jermund bruker når han sager stein, blir faktisk brukt til kunst og. Det er en kar oppe i Florø for får litt trefjøler av og til, og så maler han
dei i alle slags farger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her held Jermund på å forflytte ei plate av Konglomerat bort til ei avansert pussemaskin han har.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eg hjelper til å dirrigere litt, sånn at steinplata og pussedingsen passer godt overens.
Det er en dings med sandpapir som går skikkelig fort rundt over steinplata, og så byter Jermund til finere og finere sandpapir etter kvart som
steinplata nærmer seg å bli ferdig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her studerer eg ett skikkelig avansert sagblad.
Det er 16-17 meter langt, og er enn tjukk ståltråd som dei kalle wire, med nokre blanke dingser her og der som inneheld diamanter.
Det her sagbladet kutter opp steinblokker til plater.
Same avanserte sagbladet bruker Laila borte i steinbrotet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maskina med det avanserte sagbladet går opp og ned, og sager i steinblokka i passelige skiver. Omtrent som en avansert ostehøvel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt av sagbladet. Det her er ett gammelt som har saga ifrå seg og sett sine beste dager.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er ei sag Jermund bruker til å sage opp steinplata i passelige biter.
Der er ett fint lag med diamanter ytterst på sagbladet. Diamanter er nemlig det hardeste som finnast, og kan sage sundt alt muligt rart.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boremaskin med diamanter i , for å sage hol i steinblokkene, når Jermund finn ut at han vil lage ett hol enn eller anna plass.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typiske hol som Jermund og boremaskina har laga.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endå ett instrument som Jermund bruker på steinen sin, Det her pusser fine runde hjørner og slikt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er ett par ting som Jermund lager av stein.
Øverst er en nåke slikt som skal ligge på golvet framfor en peis eller ovn, og underst ligg ei plate som skal brukast på disken på ett kjøkken.
Ellers lager han alt frå kunst til gravsteiner, så sant det er av stein då.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På utsida av steinverkstedet sitt, har Jermund laga utstilling av steinfliser og steinbord og steinbenker og sånt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er steinblomsterpotter, som er fine å bruke utendørs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskjellige steinplater og fliser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her sit eg på en steinbenk som Jermund har laga, mens vi drøser om stein og geologiske viderverdigheter ellers alt mellom himmel og hav.
Så takker eg for omvisning og alt eg har fått lære om geologi og stein i løpet av dagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbakers til framsida.